Styret

Leder

Rannveig Hjertvik

Styremedlemmer

Terje B. Eidsvik   |   Paul Gustav Nyland  |   Annette Lynghjem   |   John-Lennart Skjønberg I Kristian Muriaas

 

Varamedlemmer:
Svein Otto Rønnestad, Arne Steinar Fylling og Kjell Oscar Pettersen

Korpssjef:
Sindre Ringdal

Korpssjef vara:
Trygve Furmyr

Musikkutvalg:
Sølvi Lynghjem og Arve Lynghjem

Uniformskomite:
Christine Hodder og Ingrid Hodder

Revisor:
Ove B. Walderhaug

Notearkiv:
John Lennart Skjønberg

Materialkomite:
Kristin Sudmann og Sebastian Otten

Valgkomite:
Kjersti Ratvik, Olav Hodder og Kari Leganger