Styret

Leder

Rannveig Hjertvik

Styremedlemmer

Terje B. Eidsvik   |   Merete Cromer   |   Sindre Ringdal   |   John-Lennart Skjønberg I Henrik Barstad Ose

 

Varamedlemmer:
Heidi Engstrøm, Arne Steinar Fylling og Christine Hodder

Korpssjef:
Trygve Furmyr

Korpssjef vara:
Henrik Barstad Ose

Musikkutvalg:
Kevin Isham og Tore Jan Nakken

Uniformskomite:
Anne Hilde Rørvik og Randi Utgaard Nupen

Revisor:
Kristian Muriaas

Notearkiv:
Kristin Sudmann og John Lennart Skjønberg

Materialkomite:
Kjersti Ratvik og Ann Hasund

Valgkomite:
Paul Gustav Nyland, Bente Nesvik og Eva Torvik